Odstoupení od smlouvy

Pro odstoupení od smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě dle 89/2012 Sb., § 1829 doporučujeme využít vzorový formulář Oznámení odstoupení od kupní smlouvy.

Adresa pro zaslání vráceného zboží je VejnyWood, s.r.o., Dělnická 1306, 506 01 Jičín (kontaktní údaje pro dopravce: info@vejnywood.cz, +420 604 482 933).

Zboží je nutno vrátit nepoužívané, nepoškozené, v původním stavu a původním nepoškozeném obalu, včetně vešerkého příslušenství, jež bylo součástí dodaného zboží, manuálů, štítků, visaček apod. 

Oznámení odstoupení od kupní smlouvy je nutno zaslat podepsané společně se zbožím nebo odeslat elektronicky (e-mailem) z mailové adresy, která byla použita při objednávce.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle nařízení vlády č. 363/2013:

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy, resp. do 14 dní od převzetí zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost VejnyWood, s.r.o. formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu (tedy nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, resp. ode dne, kdy nám bylo doručeno zpět vracené zboží) všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.